Нашите правила и условия
Тези правила и условия определят основата, на която можете да посещавате и използвате нашия уебсайт и услуги за онлайн резервации. Моля, прочетете ги внимателно, тъй като съдържат важна информация.

Препратките към „превозвач(и)“, „превозвач(и)“ или „превозвач“ са препратки към шофьорите, които предоставят частни услуги за наемане и които приемат резервации чрез този уебсайт. Препратките към „договор за превоз“ или „превоз“ са препратки към частни договори за наем, които могат да бъдат уредени чрез този уебсайт.

Общи условия
Този уебсайт е собственост и се управлява от Такси Волт АД (фирмен номер BG207547159), търгуващо като Волт Премиум Такси. Ако имате въпроси относно тези правила и условия или коментари или проблеми относно този уебсайт, моля свържете се с нас на support@taxivolt.bg или на телефон 0875 777 555.

Собственост на правата
Всички интелектуални права, включително авторските права на този уебсайт и неговото съдържание, са собственост или са лицензирани от Volt Premium Taxi. Неоторизирано използване на този сайт или неговото съдържание, включително копиране или съхраняване като цяло или част от него, е забранено без писменото разрешение на Volt Premium Taxi. Нямате право да променяте, разпространявате или публикувате нищо на този уебсайт за каквато и да е цел.

Информация на този уебсайт
Volt Premium Taxi положи големи грижи, за да гарантира, че информацията, съдържаща се в този уебсайт, е точна към момента на публикуване и че всички продукти и услуги са описани правилно. Посочените цени са тези, които превозвачите, които приемат резервации през този уебсайт, са се съгласили да спазват. Винаги обаче трябва независимо да проверявате всяка информация, преди да разчитате на нея. Volt Premium Taxi не декларира, че информацията е точна, актуална или пълна и ние не поемаме отговорност за загуби, произтичащи от остаряла или неточна информация, съдържаща се тук. Това е уебсайт, който предоставя безплатна информация. Ако желаете да подадете сигнал за неточности, свържете се с нас на support@taxivolt.bg

Правила и условия за резервация
1. Трябва да сте навършили 16 години, за да резервирате през този уебсайт.
2. Резервациите са валидни само за посоченото пътуване.
3. Превозвачите не могат да превозват животни, с изключение на кучета водачи, без предварителна уговорка.
4. Превозвачите се съгласяват да превозват пътници и техния багаж. Не можем да превозваме необичайни или извънгабаритни предмети, опасни стоки или материали, мебели или свръхголям багаж.
6. Такси Волт АД не е доставчик на транспортните услуги, рекламирани в този сайт.
7. Този уебсайт е услуга за резервации, предоставяна от Такси Волт АД като разкрит агент за всеки превозвач, който приема резервации през този уебсайт.
8. Такси Волт АД е взело всички мерки, за да гарантира, че превозвачите, на които се представяте чрез този уебсайт, са точни и надеждни, но всички договори, създадени чрез тази услуга, са между вас и превозвача.

Потвърждение и приемане на вашата поръчка
Ако сте ни предоставили вашия имейл адрес, ние ще ви уведомим по имейл възможно най-скоро, за да потвърдим получаването на вашата поръчка и ще ви изпратим имейл отново, за да потвърдим подробностите за вашата резервация. Вашата поръчка се потвърждава едва след като получите документа за потвърждение на резервацията. Отговорност на клиента е да провери дали всички данни за резервацията са верни и да ни информира за евентуални неточности (0875 777 555)

Закъснения
Неблагоприятните условия на движение и други инциденти извън контрола на превозвачите могат да причинят закъснения. Винаги ще установим текущото състояние с превозвача и ще ви информираме, ако се свържете с нас.

Заместване
Ако по някаква причина превозвачът не може да достави поръчаното превозно средство, ние ще се договорим с друг превозвач да предостави подходяща алтернатива, която да ви приеме.

Застраховки и лицензи
Всички превозвачи са застраховани в съответствие със законовите изисквания, включително отговорност на трети страни, щети и телесни повреди. Имуществените щети са ограничени и само в случай на небрежност. Всички превозвачи са лицензирани от Столична община.

Плащане и възстановяване на средства
Как да платя?
Ако искате да платите сега, ние можем да вземем плащането от името на вашия оператор. Всички плащания ще бъдат в лева. Вашето плащане ще бъде обработено чрез защитена връзка от Stripe, един от водещите доставчици на платежни услуги. За да сте сигурни, че винаги имате най-високо ниво на сигурност, вашите данни за плащане са криптирани, когато ги въвеждате. Можете да платите за поръчката си с помощта на Visa, Mastercard и Apple Pay и плащането ви ще бъде събрано при завършване на пътуването ви.

Приемането на вашето плащане не създава договор за превоз с Такси Волт АД. Ние приемаме вашето плащане като разкрит агент за превозвачите, които приемат резервации през този уебсайт.

Какво ще стане, ако искам да откажа?
Договорихме се с превозвачите, че когато поръчате онлайн или по телефона, имате право да анулирате поръчката си до 30 минути преди часа на получаване или 60 минути извън град София, без неустойка. Възстановяване на суми няма да се извършва извън тези ограничения.

Какво ще стане, ако искам да променя поръчката си?
Промени могат да се правят до 30 минути преди планирания час на прибиране или 60 минути извън гр. София, трябва да направите това на телефон (0875 777 555) или чрез нашите приложения

Имам нужда от възстановяване на средства?
Сумите ще бъдат възстановени при анулации с оставащи повече от 30 минути преди планирания час за вземане или 60 минути извън град София.

Използване на нашия уебсайт
За да резервирате чрез нашия уебсайт, трябва да имате шестнадесет или повече години. Използването на уебсайта е потвърждение, че притежавате законовите правомощия да сключите договор за превоз и да приемете правилата и условията на този уебсайт, включително плащания от дебитни и кредитни карти в съответствие с всички негови правила и условия.

Използване на нашия уебсайт извън България
Този уебсайт е предназначен за използване в България и е насочен единствено към тези, които желаят да използват нашите услуги в София, България. Такси Волт АД не декларира, че посочените услуги са подходящи за използване на други места. Тези, които имат достъп до уебсайта от други места, носят отговорност за спазването на местните закони и доколкото местните закони са приложими.

Повреда на вашия компютър
Такси Волт АД полага всички усилия, за да гарантира, че този уебсайт не съдържа зловреден софтуер и вируси. Не можем обаче да гарантираме, че използването на този уебсайт или на уебсайтове, достъпни от него, няма да причини повреда на вашия компютър. Ваша отговорност е да гарантирате, че вашето оборудване е подходящо защитено. Такси Волт АД не носи отговорност пред никое лице за загуби или щети на компютърно оборудване, които могат да възникнат в резултат на използването на този уебсайт.

Връзки към други уебсайтове
На този уебсайт може да има връзки към други сайтове, които смятаме, че бихте искали да посетите. Това са уебсайтове на трети страни и Такси Волт АД не поема отговорност нито за съдържанието, нито за каквито и да било проблеми или каквато и да е отговорност за каквото и да било, съдържащо се в тези уебсайтове.

Изключения от отговорност
Всички откази от отговорност и изключения от отговорност в настоящите Правила и условия не се прилагат за щети, произтичащи от смърт или телесна повреда, причинени от небрежност или измамно поведение на Такси Волт АД, неговите служители и агенти или превозвачи. Тези откази от отговорност и изключения се управляват и тълкуват в съответствие с българското законодателство. Ако някоя от разпоредбите на тези откази от отговорност и изключения е незаконна, нищожна или поради някаква причина неприложима, тогава тази разпоредба трябва да се счита за отделима и няма да повлияе на валидността и приложимостта на останалите разпоредби. Такси Волт АД не поема каквато и да е отговорност за вашето късно пристигане или изпускане на полет или връзка, независимо от обстоятелствата.

Други правни бележки
В други части на този уебсайт може да има правни бележки, които се отнасят до използването на този уебсайт от ваша страна, всички те, заедно с настоящите Правила и условия, ще управляват използването от ваша страна на този уебсайт.

Закон, юрисдикция и език
Този уебсайт, всяко съдържащо се тук съдържание и всеки договор, сключен в резултат на използването на този уебсайт, се управляват и тълкуват в съответствие с българското законодателство. Страните по всеки такъв договор се съгласяват да се подчиняват на изключителната юрисдикция на българските съдилища. Всички договори се сключват на български език. Вашите законови права не са засегнати.