Такси Волт АД (BG) полага големи усилия, за да се увери, че Вашите лични данни са защитени и използвани правилно.

Тази Политика за поверителност описва как, по отношение на услугите на технологичната платформа на Taxi Volt („Услугите“), събираме, съхраняваме, използваме и разкриваме следните видове лични данни:

Потребителски данни, свързани с лица, които са регистрирани в Услугите и ги използват независимо или от името на нашите корпоративни клиенти, за да резервират, изпращат и получават таксиметрови превози и куриерски доставки;
Данни за шофьори и куриери, свързани с шофьори и куриери, които използват Услугите, индивидуално или като част от автопарк, който е интегриран в Услугите, за да приемат и изпълняват поръчки за превози и/или доставки, да вземат ездачи или доставки и да ги транспортират до дестинации и да получават плащания за такива дейности;
Данни за посетители на уебсайтове, CRM и потенциални клиенти, свързани с посетители на нашия уебсайт, участници в нашите събития, бизнес клиенти, партньори и всеки бъдещ клиент, партньор, потребител или шофьор, който посещава или по друг начин взаимодейства с някой от нашите уебсайтове, онлайн реклами и съдържание, имейли или други комуникации под наш контрол („Сайтове“).
По-конкретно, тази Политика за поверителност описва нашите практики по отношение на –

Събиране на данни
Използване на данни
Местоположение и задържане на данни
Споделяне на данни
Бисквитки и технологии за проследяване
Комуникации
Сигурност на данните
Права на субекта на данни
Администратор/обработващ данни
Допълнително известие и контакт
Ако сте потребител, шофьор, посетител, партньор или потенциален потребител („Вие“) – моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност и се уверете, че я разбирате напълно и сте съгласни с нея.

Вие не сте задължени по закон да ни предоставяте каквито и да било лични данни и можете да го направите (или да избегнете) по свое собствено желание. Ако не желаете да ни предоставите вашите лични данни или те да бъдат обработени от нас или някой от нашите доставчици на услуги (дефинирани по-долу), моля, въздържайте се от достъп, използване или регистрация в нашите услуги. Ако използвате Услугите от името на някой от нашите бизнес клиенти или партньори, предлагаме да се свържете с администратора на акаунта на вашата организация с всякакви въпроси или да го уведомите, че не искате да бъдете регистриран от него в Услугите.

1. Събиране на данни
(i) Потребителски данни: Нашите услуги позволяват на бизнес клиентите на Taxi Volt и техния персонал, както и на всички други отговарящи на условията лица, лесно да резервират и управляват своите служебни или лични наземни пътувания и доставки. Taxi Volt събира и генерира следните видове лични данни, свързани с такива бизнес или индивидуални потребители –

информация за потребителския профил (име, имейл адрес, номер на мобилен телефон, запазени адреси и, където е приложимо, хеширана парола);
информация за бизнес сметката (ако е приложимо: име на фирмата, индустрия, класификация на сметката и търговски условия);
поръчки, транзакции и подробности за превоз/доставка (поръчки за превоз и доставка, данни за вземане и връщане, маршрут, GPS местоположение на мобилно устройство, данни за контакт с подателя и получателя на доставката, метод на плащане, фактури и история на транзакциите, превоз/доставка предпочитания и допълнителни подробности, предоставени от потребителя във връзка с поръчката);
оценки на ездач, водач и куриер (съответно представени от потребителя или неговия водач/куриер);
информация за използване (свързване, технически и обобщени данни за използване и регистрационни файлове за активност, време за влизане и излизане, потребителски агент, IP адреси, данни за устройство и мобилно приложение (като тип, ОС, идентификатор на устройството, версия на приложението, версия на браузъра, локал , използвани настройки за часова зона и език), записи на сесии и анализи, както и бисквитките и пикселите, инсталирани или използвани на тяхното устройство);
директни взаимодействия и комуникации с нас (включително записи и преписи на вашите обаждания, имейли, подаване на формуляри и чатове с нас, напр. за обслужване на клиенти, активиране на потребителите, обратна връзка, поддръжка и обучение).
списък с контакти Ако ни дадете разрешение да използваме телефонния указател / контакти на вашия телефон, тогава се поддържа възможност за споделяне на информация за адрес от указателя с контакти на вашия телефон
Taxi Volt обработва определени ограничени бизнес потребителски данни от името на своите клиенти, като техен „обработващ данни“ (а именно такива данни, които са необходими за регистриране и дерегистриране на потребители в бизнес акаунта на такива клиенти); докато по отношение на всички други лични данни, отнасящи се до нашите потребители и обработвани от Taxi Volt, Taxi Volt действа и се счита за „администратор на данни“.

(ii) Данни за шофьори и куриери: Нашите услуги позволяват на регистрирани таксиметрови шофьори и куриери за доставка – работещи самостоятелно или като част от нашите партньорски автопаркове – лесно да приемат таксиметрови превози и поръчки за доставка. Taxi Volt събира и генерира следните видове лични данни, свързани с такива шофьори и куриери –

информация за шофьор/куриер (име, имейл адрес, номер на мобилен телефон, хеширана парола, формуляри и подробности за абонамент, лична карта, шофьорски и таксиметрови лицензи, данни за превозното средство, изпратено хоби);
информация за сметката на автопарка (където е приложимо: име на фирмата, класификация на сметката и търговски условия);
данни за фактуриране и финансови данни (където е приложимо: банкова сметка и свързани данни за плащане, фактури и история на транзакциите, данъчни формуляри);
поръчки, транзакции и подробности за превоз/доставка (приети и изпълнени поръчки за превоз и доставка, данни за взимане и връщане, маршрут, GPS местоположение на мобилно устройство, данни за контакт с подателя и получателя на доставката, предпочитания за превоз/доставка, предпочитания за смяна, и допълнителни
подробности, предоставени от водача/куриера в процеса на използване на Услугите);
оценки на ездач, водач и куриер (подадени съответно от водача/куриера или потребителите);
информация за използване (свързване, технически и обобщени данни за използване и регистрационни файлове за активност, време за влизане и излизане, потребителски агент, IP адреси, данни за устройство и мобилно приложение (като тип, ОС, идентификатор на устройството, версия на приложението, версия на браузъра, локал , използвани настройки за часова зона и език), записи на сесии и анализи, както и бисквитките и пикселите, инсталирани или използвани на тяхното устройство);
директни взаимодействия и комуникации с нас (включително записи и преписи на вашите обаждания, имейли, изпращане на формуляри и чатове с нас, напр. за разрешаване на потребителите, обратна връзка, поддръжка и обучение).
(iii) Данни за сайтове, CRM и перспективи: Ние събираме и генерираме следните видове лични данни относно посетителите, клиентите, партньорите и потенциалните клиенти на нашия уебсайт.

Информация за използването на сайтове (свързване, технически и обобщени данни за използване, като например потребителски агент, IP адреси, данни за устройството (като тип, ОС, идентификатор на устройството, версия на браузъра, използвани локални и езикови настройки), регистрационни файлове за активност, записи на сесии и бисквитки и пиксели, инсталирани или използвани на нашите сайтове и/или тяхното устройство);
Информация за бизнес акаунта (подробности за контакт, договор и фактуриране относно нашите бизнес клиенти и партньори, които може също да съдържат подробности за техните вътрешни фокусни лица, които пряко се ангажират с Taxi Volt от името на тяхната организация, напр. администраторите на акаунти, контакти за фактуриране и упълномощени подписващи лица от името на клиента или партньора; както и нуждите и предпочитанията на клиента или партньора, идентифицирани от нас или разпознати чрез нашия ангажимент с тях);
Информация относно нашите перспективи (подробности за контакт и бизнес, нашите комуникации с такива клиенти и перспективи (кореспонденции, разговори и видеозаписи, преписи на разговори и техни анализи), както и всякакви нужди, предпочитания, атрибути и прозрения, свързани с нашия потенциален ангажимент) .
Ние събираме такива данни или автоматично, чрез взаимодействие на субекта на данните с нас или с нашите сайтове или услуги; или чрез услуги на трети страни, социални медии, инструменти за анализ, събития, които организираме или в които участваме, и други бизнес инициативи.

До степента, в която която и да е от горепосочените данни се отнася само до нечовешко образувание (напр. телефонен номер или банкова сметка на компания или бизнес), ние няма да ги считаме за „лични данни“ и тази Политика за поверителност ще не се отнасят за него.

1. Използване на данни
Използваме лични данни, ако е необходимо за улесняването и изпълнението на нашите Услуги; за да спазваме нашите законови и договорни задължения; и за да подкрепим законните си интереси за поддържане и подобряване на нашите Услуги; предоставяне на обслужване на клиенти и техническа поддръжка; и защита и защита на нашите потребители, клиенти, партньори, нас самите и нашите Услуги.

Ако пребивавате или използвате Услугите на територия, регулирана от законите за поверителност, според които „съгласието“ е единственото или най-подходящото правно основание за обработка на лични данни (като цяло или конкретно по отношение на видовете лични данни, които очаквате или изберете да обработвате или сте обработвали от или чрез Услугите, напр. „специални категории“ съгласно GDPR), вашето приемане на нашите Общи условия и тази Политика за поверителност ще се счита за ваше съгласие за обработката на вашите лични данни за всички цели подробно в тази Политика. Ако желаете да оттеглите такова съгласие, моля свържете се с нас на support@taxivolt.bg

По-конкретно, ние използваме лични данни за следните цели:

За да улесняваме, управляваме и предоставяме нашите Услуги;
За да удостоверим самоличността на нашите потребители, шофьори и куриери и да им позволим да имат достъп и да използват нашите Услуги;
За да предоставим помощ и подкрепа на нашите клиенти, потребители, шофьори и куриери;
За да разберем по-добре как използвате и взаимодействате с нашите Услуги и как бихме могли да подобрим вашето и потребителското изживяване на другите и да продължим да подобряваме нашите продукти, предложения и цялостното представяне на нашите Услуги;
За да се свържем с вас с общи или персонализирани съобщения, свързани с услуги, както и промоционални съобщения, които може да са от особен интерес за вас (както е описано допълнително в раздел 6 по-долу);
За улесняване, спонсориране и предлагане на определени събития, конкурси и промоции;
За да поддържаме и подобряваме нашите мерки за сигурност на данните, включително за целите на предотвратяване и смекчаване на рисковете от измама, грешка или каквато и да е незаконна или забранена дейност;
За създаване на обобщени статистически данни, подразбиращи се нелични данни или анонимизирани или псевдонимизирани данни (представени като нелични), които ние или нашите бизнес партньори може да използваме за предоставяне и подобряване на нашите съответни услуги или за всяка друга цел; и
За спазване на приложимите закони и разпоредби.
Местоположение и задържане на данни
Местоположение на данните: Вашите лични данни могат да бъдат поддържани, обработвани и съхранявани от нас и нашите оторизирани доставчици на услуги (дефинирани по-долу) на множество места, включително в България, целия ЕС и други юрисдикции, доколкото е разумно необходимо за правилното изпълнение и доставка на нашите Услуги или както може да се изисква от закона.

Въпреки че законите за поверителност може да варират в различните юрисдикции, Taxi Volt и неговите доставчици на услуги се ангажират да защитават личните данни в съответствие с тази Политика за поверителност, обичайните индустриални стандарти и такива подходящи законови механизми и договорни условия, изискващи адекватна защита на данните, независимо от всякакви по-малко законови изисквания, които могат да се прилагат в юрисдикцията, към която се прехвърлят тези данни.

Запазване на данни: Ние ще запазим вашите лични данни толкова дълго, колкото е разумно необходимо, за да поддържаме и разширяваме нашите отношения и да ви предоставяме нашите Услуги и предложения; за да спазим нашите законови и договорни задължения; или за да се предпазим от всякакви потенциални спорове (т.е. както се изисква от законите, приложими за водене на регистрационни файлове, записи и счетоводство, и за да имаме доказателство и доказателства относно нашите взаимоотношения, ако възникнат правни проблеми след преустановяването на използването от ваша страна), всички в в съответствие с нашите договорни условия и политика за запазване на данни.

Моля, имайте предвид, че освен ако не се изисква от приложимото законодателство или конкретните ни споразумения с вас, ние няма да сме задължени да съхраняваме вашите лични данни за определен период и сме свободни да ги изтрием сигурно или да ограничим достъпа до тях по каквато и да е причина и по всяко време време, със или без предизвестие до вас. Ако имате някакви въпроси относно нашата политика за запазване на данни, моля, свържете се с нас по имейл на privacy@ounoapp.com.

1. Споделяне на данни
Законово съответствие: При изключителни обстоятелства можем да разкрием или да позволим на държавни и правоприлагащи служители достъп до вашите лични данни в отговор на призовка, заповед за обиск или съдебна заповед (или подобно изискване) и когато такова разкриване е необходимо за спазване на приложимите закони и наредби. Такова разкриване или достъп може да възникне, ако вярваме добросъвестно, че: (a) сме законово задължени да го направим; (b) разкриването е подходящо във връзка с усилията за разследване, предотвратяване или предприемане на действия по отношение на действителна или предполагаема незаконна дейност, измама или други неправомерни действия; или (c) такова разкриване е необходимо за защита на сигурността или целостта на нашите Услуги.

Доставчици на услуги: Ние ангажираме избрани трети страни компании и лица за извършване на услуги, допълващи нашите собствени. Такива доставчици на услуги за хостинг и услуги за съвместно разполагане на сървъри, комуникации и мрежи за доставка на съдържание (CDN), услуги за фактуриране и обработка на плащания, услуги за данни и киберсигурност, услуги за откриване и предотвратяване на измами, уеб и мобилни анализи, електронна поща, текстови съобщения и разпространение на уеб/мобилни известия, услуги за наблюдение и анализ, оптимизиране на данни и маркетингови услуги, социални и рекламни мрежи, доставчици на съдържание, електронна поща, гласова поща, системи за поддръжка и управление на връзките с клиентите, услуги за запис на разговори и сесии и нашите правни, финансови и съветници по съответствие (наричани заедно „Доставчици на услуги“).

Тези доставчици на услуги може да имат достъп до вашите лични данни в зависимост от всяка от техните специфични роли и цели за улесняване и подобряване на нашите услуги и могат да ги използват само за такива ограничени цели, както е определено в нашите споразумения с тях. Ако решите да се свържете директно с някой от доставчиците на услуги на Taxi Volt, имайте предвид, че подобно взаимодействие е извън обхвата на Общите условия и Политиката за поверителност на Taxi Volt и следователно ще бъде обхваната от условията и политиките на нашия Доставчик на услуги.

Нашите доставчици на услуги се считат за „обработващи данни“ при обстоятелства, при които Taxi Volt поема ролята на „администратор на данни“; и когато Taxi Volt действа като „обработващ данни“ за нашия бизнес клиент, Доставчикът на услуги ще се счита за наш „подобработващ“ (както е описано допълнително в раздел 9 по-долу).

Уебсайтове и услуги на трети страни: Нашите услуги може също да включват връзки към уебсайтове на трети страни и интеграции с услуги на трети страни. Такива уебсайтове и услуги на трети страни и всяка информация, която обработвате, подавате, предавате или използвате по друг начин с такива уебсайтове и услуги на трети страни, се управляват от условията и практиките и политиките за поверителност на тези трети страни, а не от тази Политика за поверителност. Препоръчваме ви да прочетете внимателно условията и политиките за поверителност на такива уебсайтове и услуги на трети страни.

Споделяне на лични данни с нашите клиенти и техните потребители: Можем да споделяме вашите лични данни с бизнес клиента, притежаващ акаунта, за който сте абонирани като потребител – включително данни и комуникации относно вашето използване на Услугите или други взаимодействия с нас, но само във връзка с този бизнес акаунт). В такива случаи споделянето на такива данни означава, че администраторът(ите) на акаунта или други лица във вашата организация могат да имат достъп до тях от името на наш бизнес клиент и ще могат да наблюдават и преглеждат данни относно пътуванията или доставките, които сте поръчали чрез нашите Услуги , както и достъп до всички лични данни, които са били предоставени от вас или лицето, за което сте поръчали пътуването или доставката.

Споделяне на данни между потребители и партньори за шофиране: за да предоставяме нашите услуги, от нас се изисква да споделяме определени подробности за потребителите (име, телефон, начална и крайна точка на пътуването, час на качване и подробности, свързани с пътуването, въведени като свободен текст) и нашите шофьори или куриери (име, телефон, потребителски резултат, текущо местоположение, приблизителен час на пристигане, тип/марка кола и регистрационен номер, хобита и подобна информация) един с друг.

Защита на правата и безопасността: Можем да споделяме вашите лични данни с други, ако вярваме добросъвестно, че това ще помогне за защитата на правата, собствеността или личната безопасност на Taxi Volt, който и да е от нашите потребители, партньори или клиенти, или членове на общия публичен.

Дъщерни дружества и дъщерни дружества на Taxi Volt: Възможно е да споделяме лични данни вътрешно в нашата група от компании за целите, описани в тази Политика за поверителност. Освен това, ако Taxi Volt или някое от неговите дъщерни дружества или филиали претърпят каквато и да е промяна в контрола или собствеността, включително чрез сливане, придобиване или закупуване на почти всички или част от активите ви, вашите лични данни може да бъдат споделени със страните, участващи в такова събитие. Ако смятаме, че подобна промяна в контрола може съществено да засегне вашите лични данни, които след това се съхраняват при нас, ние ще ви уведомим за това събитие и изборите, които може да имате, чрез имейл или видно известие в нашите Услуги.

За избягване на съмнение, Taxi Volt може да сподели Вашите лични данни по допълнителни начини, съгласно Вашето изрично одобрение, или ако сме законово задължени да го направим, или ако успешно сме превърнали тези данни в нелични и анонимни. Можем да прехвърляме, споделяме или използваме по друг начин нелични данни по наше усмотрение и без необходимост от допълнително одобрение.

1. Бисквитки и технологии за проследяване
Бисквитките са пакети от информация, изпратени до вашия уеб браузър и след това върнати от браузъра всеки път, когато осъществи достъп до сървъра, изпратил бисквитката. Някои бисквитки се премахват, когато затворите сесията на браузъра си. Това са „сесийните бисквитки“. Някои издържат по-дълго време и се наричат „Постоянни бисквитки“. Използваме и двата вида.

Ние използваме постоянни бисквитки, за да запомним вашите данни за влизане и да ви улесним да влезете следващия път, когато влезете в Услугите. Може да използваме този тип бисквитки и сесийни бисквитки за допълнителни цели, за да улесним използването на функциите и инструментите на Услугите.

Всеки браузър ви позволява да управлявате вашите предпочитания за бисквитки. Моля, имайте предвид, че деактивирането на бисквитките може да усложни или дори да ви попречи да използвате определени части от функциите на Услугите.

За повече информация, моля, прегледайте нашата Политика за бисквитки.

Ние също така използваме инструменти за анализ като Google Analytics. Тези инструменти ни помагат да разберем вашето поведение в нашите Услуги, включително чрез проследяване на съдържанието на страницата и кликване/докосване, движения, превъртане и натискане на клавиши. Допълнителна информация относно практиките за поверителност на нашия google analytics е достъпна на: www.google.com/policies/privacy/partners/;

Допълнителна информация относно възможността ви да се откажете от услугите на Google Analytics е достъпна на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Моля, имайте предвид, че ако получите нов компютър или устройство, инсталирате нов браузър, изтриете или по друг начин промените файла с бисквитки на браузъра си (включително надграждане на определени браузъри), можете също да изчистите бисквитките за отказ, инсталирани след като се откажете, така че ще е необходимо допълнително отказване, за да се предотврати допълнително проследяване.

1. Комуникации
Комуникации с услуги: Може да ви изпращаме известия (чрез което и да е от наличните ни средства, включително по имейл, SMS и мобилни известия) за промени или актуализации на нашите Услуги, проблеми с фактурирането, промени в услугите и т.н. Можете да контролирате някои от тях чрез настройките за комуникация и известия, намиращи се в потребителските настройки на вашето мобилно приложение или настройките за известия на устройството. Въпреки това, имайте предвид, че няма да можете да се откажете от получаването на определени съобщения за услуги, които са неразделна част от работата на нашите Услуги и използването им от ваша страна (като известия за фактуриране).

Промоционални съобщения: Може също така да ви уведомяваме за нови функции, допълнителни предложения, по-добри начини за използване на Услугите, събития и специални възможности или друга информация, която смятаме, че ще намерите за ценна. Можем да предоставим такива известия чрез всяко от наличните за нас средства за контакт (напр. телефон, SMS, мобилни известия или електронна поща), чрез Услугите или чрез нашите маркетингови кампании на други сайтове или платформи.

Ако не желаете да получавате такива промоционални съобщения, можете да уведомите Taxi Volt по всяко време, като ни изпратите съобщение или като следвате „отписване“, „спиране“, „отказ“ или „промяна на предпочитанията за имейл“ инструкции, съдържащи се в промоционалните съобщения, които получавате.

1. Информационна сигурност
Ние и нашите хостинг услуги внедряваме системи, приложения и процедури за защита на вашите лични данни и за намаляване на рисковете от кражба, повреда, загуба на данни или неоторизиран достъп или използване на лични данни. Тези мерки осигуряват стабилна стандартна за индустрията сигурност. Въпреки това, въпреки че полагаме усилия да защитим вашата поверителност, не можем да гарантираме, че Услугите ще бъдат имунизирани срещу всякакви неправомерни действия, неизправности, незаконно прихващане или достъп, или други видове злоупотреба и злоупотреба.

1. Права на субекта на данни
Ако желаете да упражните правата си съгласно който и да е приложим закон, като например Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR), да поискате достъп до, коригиране или изтриване на вашите лични данни, съхранявани с Taxi Volt, или да ограничите или възразите срещу такива лични обработка на данни или за пренасяне на такива лични данни – моля свържете се с нас чрез support@taxivolt.bg.

Моля, имайте предвид, че когато поискате от нас да упражним което и да е от вашите права съгласно тази политика или приложимото законодателство, може да се наложи да ви помолим да ни предоставите определени идентификационни данни, за да сме сигурни, че сте това, което твърдите, че сте, за да избегнем разкриването на лични данни, свързани с други, и да Ви помолим да предоставите допълнителна информация, за да разберете по-добре естеството и обхвата на данните, за които се отнася Вашето искане. След това такава допълнителна информация ще бъде запазена от нас за правни цели (напр. като доказателство за самоличността на лицето, подало искането), в съответствие с раздел 3 по-горе.

Можем да редактираме от данните, които ще ви предоставим, всякакви лични данни или поверителна информация, свързана с други.

1. Администратор/обработващ данни
Някои закони и разпоредби за защита на данните, като GDPR, обикновено разграничават две основни роли за страните, обработващи лични данни: „администратор на данни“, който определя целите и средствата за обработка; и „обработващият данни“, който обработва данните от името на администратора на данни. По-долу обясняваме как тези роли се прилагат към нашите Услуги, доколкото се прилагат тези закони и разпоредби.

Taxi Volt е „администратор на данни“ на лични данни, отнасящи се до неговите потребители, шофьори и куриери, клиенти, доставчици, посетители и потенциални клиенти, и поема отговорностите на администратор на данни (единствено до степента, приложима съгласно закона), както е посочено в тази Политика за поверителност. В такива случаи нашите доставчици на услуги, обработващи такива данни, ще поемат ролята на „обработващ данни“.

Taxi Volt е „обработващ данни“ на данни за регистрация и дерегистрация, отнасящи се до потребители на бизнес акаунти (само до степента, в която тези данни се споделят от нашия бизнес клиент по време на процеса на включване). В такива случаи нашият бизнес клиент ще се счита за „администратор на данни“ на тези данни и Taxi Volt ще обработва тези данни от името на клиента, като негов „обработващ данни“, в съответствие с неговите разумни инструкции, предмет на нашите Условия и Условия, тази Политика за поверителност и търговските споразумения и споразуменията за обработка на данни, сключени между Taxi Volt и такива клиенти (както е приложимо). След това доставчиците на услуги на Taxi Volt ще действат като определени подпроцесори в тези случаи. Бизнес клиентът на Taxi Volt ще носи отговорност за спазването на всички законови изисквания, приложими към администраторите на данни (като получаване на тяхното съгласие или установяване на друго правно основание за обработка).

1. Допълнителни бележки
Актуализации и изменения: Можем да актуализираме и изменяме тази Политика за поверителност от време на време, като публикуваме изменена версия в нашите Услуги. Променената версия ще влезе в сила от датата на публикуване. Ние ще предоставим 10-дневно предизвестие, ако смятаме, че има съществени промени чрез някое от средствата за комуникация, достъпни за нас, или чрез Услугите. След този период на предизвестие всички изменения ще се считат за приети от вас.

Външни връзки: Въпреки че нашите услуги може да съдържат връзки към други уебсайтове или услуги, ние не носим отговорност за техните практики за поверителност. Насърчаваме ви да обърнете внимание, когато напускате нашите Услуги за уебсайта или приложението на такива трети страни, и да прочетете правилата за поверителност на всеки уебсайт и услуга, които посещавате. Тази Политика за поверителност се отнася само за услугите на Taxi Volt.

Нашите Услуги не са предназначени да привличат деца под 16-годишна възраст: Ние не събираме съзнателно лични данни от деца и не желаем да го правим. Ако научим, че лице под 16-годишна възраст използва Услугите, ние ще се опитаме да забраним и блокираме такова използване и ще положим всички усилия да изтрием незабавно всички лични данни, съхранявани при нас по отношение на такова дете. Ако смятате, че може да разполагаме с такива данни, моля свържете се с нас по имейл на support@taxivolt.bg.

Длъжностно лице по защита на данните: Taxi Volt назначи екипа за поверителност като наш служител по защита на данните (DPO), за наблюдение и съветване относно текущото спазване на поверителността на Taxi Volt и служи като точка за контакт по въпроси, свързани с поверителността на субектите на данни и надзорните органи. Ако имате някакви коментари или въпроси относно нашата Политика за поверителност, ако имате някакви притеснения относно вашата поверителност или ако искате да подадете оплакване за това как вашите лични данни се обработват от Taxi Volt, моля, свържете се с support@taxivolt.bg.

Въпроси, притеснения или оплаквания: Ако имате някакви коментари или въпроси относно нашата Политика за поверителност или ако имате някакви притеснения относно вашите лични данни, съхранявани при нас, моля, свържете се с нас на: support@taxivolt.bg